۱۹:۱۴ - شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
معاون علمی (آموزشی-پژوهشی)
دکتر جواد نصر
دانشیار گروه کشاورزی-تغذیه دام
ایمیل : javadnasr@iau-saveh.ac.ir ,
javadnasr.nader@gmail.com
شماره تماس: ۰۸۶۴۲۴۳۳۳۱۹

 

 

مدیر امور پژوهشی

دکتر پژمان مرادی.

دانشیار گروه علوم باغبانی - گیاهان دارویی

ایمیل: research.saveh@gmail.com   

شماره تلفن: 42433030-086

دانلود رزومه                     

     

 


» اهم وظایف واختیارات

جهت اعتلای سطح علمی دانشگاه و در راستای عنایت خاص ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی در باب پژوهش، اهم وظایف و اختیارات حوزه معاونت پژوهشی به شرح زیر می باشد:

- انجام بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی

- همکاری جهت برگزاری همایش ها، کنفرانس های علمی و طرحهای تحقیقاتی برون دانشگاهی.

- نظارت بر امور کتابخانه و بانکهای اطلاعاتی و انتشارات علمی اساتید و نشریات.

- برقراری رابطه با سازمانها و مراکز صنعتی جهت جلب همکاری آنان در زمینه های مختلف پژوهشی

- نظارت به آزمایشگاهها و کارگاهها و تجهیز آن.

- راهبری فعالیتهای باشگاه پژوهشگران جوان و انجمن های علمی دانشجویی.

- نظارت و هماهنگی های لازم از تصویب تا دفاع پایان نامه دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی.

انجام طرحهای تحقیقاتی
با توجه به اهمیت تحقیقات, این قسمت پیگیر طرح های تحقیقاتی اعضاء هیات علمی، اساتید و دانشجویان جهت طرح در شورای پژوهشی واحد و پس از آن در سازمان مرکزی تا رسیدن به پایان کار می باشد.

» چشم انداز آینده

حوزه معاونت پژوهشی جهت پیشبرد امور تحقیقاتی واحد، امور زیر را دنبال می نماید:
- تشویق اساتید جهت ارئه مقالات در کنفرانس های بین المللی.
- افزایش تعداد طرحهای تحقیقاتی برون دانشگاهی با توجه به موقعیت صنعتی و کشاورزی شهرستان ساوه.
- تقویت باشگاه پژوهشگران جوان.
- تجهیز آزمایشگاهها و کارگاهها با توجه به توسعه روز افزون دانشگاه و ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش.

-راه اندازی مجلات علمی -پژوهشی در کلیه رشته های دارای مقطع کارشناسی ارشد.

-برگزاری همایش های داخلی, منطقه ای, ملی و بین المللی و سخنرانی علمی

-افزایش سطوح مکانیزاسیون اداری در حوزه های مختلف دانشگاه و توسعه ICT

- راه اندازی مرکز تحقیقات کشاورزی

- استفاده بهینه و کامل از بودجه اختصاصی حوزه پژوهش