کتابها

عنوان کتاب :

455 pairs

مولف :

مهدی قاسمی

مترجم :

 

سال انتشار :

1387

قیمت(ریال) :

27000

   

عنوان کتاب :

مبانی رشد حسی و حرکتی کودکان

مولف :

مری.آر.فیورنتینو

مترجم :

فرزانه یزدانی   ،      مهدی رصافیانی

سال انتشار :

1379

قیمت(ریال) :

8000

 

 

عنوان کتاب :

نظریه های شخصیت

مولف :

لاری، ای.هجل  ، دانیال، جی.زیگر

مترجم :

علی عسگری

سال انتشار :

1379

قیمت(ریال) :

19500

 

 

عنوان کتاب :

لعاب وخواص و کاربرد و عیوب

مولف :

محمود سالاریه

مترجم :

 

سال انتشار :

1383

قیمت(ریال) :

22000

 

 

عنوان کتاب :

نمای شخصیت در فرهنگنامه ایمان و کفر در قرآن

مولف :

سیده طاهره آقامیری

مترجم :

 

سال انتشار :

1383

قیمت(ریال) :

28000

 


 

عنوان کتاب :

پیامبر اکرم ویهود مدینه

مولف :

محمود قیوم زاده

مترجم :

 

سال انتشار :

1383

قیمت(ریال) :

9000

 

 

عنوان کتاب :

مبانی گیاه شناسی عملی

مولف :

مژگان فرزامی سپهر

مترجم :

 

سال انتشار :

1384

قیمت(ریال) :

15000

   

عنوان کتاب :

خشک کردن و پختن سرامیک ها

مولف :

محمود سالاریه

مترجم :

 

سال انتشار :

1384

قیمت :

25000

 

 

عنوان کتاب :

ماتریدیه

مولف :

محمود قیوم زاده

مترجم :

 

سال انتشار :

1385

قیمت(ریال) :

19000

 

 

عنوان کتاب :

تاریخ اندیشه های تربیتی

مولف :

داود حسین زاده ،   قربانعلی یعقوب زاده

مترجم :

 

سال انتشار :

1385

قیمت(ریال) :

25000

 

{PageBreak}  

عنوان کتاب :

زبان تخصصی برق

مولف :

محمدرضا مسرور

مترجم :

 

سال انتشار :

1386

قیمت(ریال) :

20000

 

 

عنوان کتاب :

ترویج کشاورزی

مولف :

فتح الله آقاسی زاده

مترجم :

 

سال انتشار :

1385

قیمت(ریال) :

30000

 

 

عنوان کتاب :

مبانی مدیریت دولتی

مولف :

سیروس تدبیری   ،   علیرضا رزقی رستمی

مترجم :

 

سال انتشار :

1385

قیمت(ریال) :

20000

 

 

عنوان کتاب :

خواص دارویی و خوراکی گیاهان

مولف :

بابک دلنواز هاشملویان   ، عذرا عطایی عظیمی

مترجم :

 

سال انتشار :

1386

قیمت(ریال) :

65000

 

 

عنوان کتاب :

رشد و نمو گیاهی

مولف :

بابک دلنواز هاشملویان   ، عذرا عطایی عظیمی

مترجم :

 

سال انتشار :

1386

قیمت(ریال) :

30000

 

 

عنوان کتاب :

اصول حفاظت شبکه های قدرت

مولف :

یشوانت پیتهانکار/ بهید.اس.از

مترجم :

مجید گندمکار

سال انتشار :

1385

قیمت(ریال) :

35000

 

 

عنوان کتاب :

مهندسی فشارقوی

مولف :

ام.اس.تایدو.وی.کاماراجو

مترجم :

مجید گندمکار

سال انتشار :

1386

قیمت(ریال) :

45000

 

 

عنوان کتاب :

مهندسی تاسیسات الکتریکی

مولف :

مجید گندمکار

مترجم :

 

سال انتشار :

1385

قیمت(ریال) :

30000

 

 

عنوان کتاب :

راهنمای آزمایشهای تغذیه دام

مولف :

ام.ام ماتور- ان.آروارا

مترجم :

کیوان کرکودی   ،    سید صادق میر غفاری

سال انتشار :

1385

قیمت(ریال) :

19000

   

عنوان کتاب :

ساخت و تولید سرامیک ها جلد 1

مولف :

محمود سالاریه

مترجم :

 

سال انتشار :

1386

قیمت(ریال) :

32000

 

{PageBreak}  

عنوان کتاب :

ساخت و تولید سرامیک ها جلد 2

مولف :

محمود سالاریه

مترجم :

 

سال انتشار :

1386

قیمت(ریال) :

28000

 

 

عنوان کتاب :

درمان عقلانی-  عاطفی رفتار

مولف :

میشل نینان- ویندی درایدن

مترجم :

داود حسین زاده    ،    محبوبه جوزقی

سال انتشار :

1387

قیمت(ریال) :

19000

 

 

عنوان کتاب :

فرآیند آموزش در سازمانها

مولف :

داود حسین زاده / نادر برزگر

مترجم :

 

سال انتشار :

1387

قیمت(ریال) :

15000

 

 

عنوان کتاب :

رهبری برنامه درسی خلاق

مولف :

دل.ل بروبیکر

مترجم :

داود حسین زاده   ،   سابینا میرزایی نوبری

سال انتشار :

1387

قیمت(ریال) :

19000

 

 

عنوان کتاب :

طراحی ،محاسبات ونظارت براجرای شبکه های توزیع نیروی برق

مولف :

حسین نجفی   ،  حسین پیکر

مترجم :

 

سال انتشار :

1387

قیمت(ریال) :

90000

 

 

عنوان کتاب :

توزیع انرژی الکتریکی جلد1

مولف :

T.A.SHORT

مترجم :

مجید گندمکار

سال انتشار :

1387

قیمت(ریال) :

90000

 

 

عنوان کتاب :

توزیع انرژی الکتریکی جلد2

مولف :

T.A.SHORT

مترجم :

مجید گندمکار

سال انتشار :

1387

قیمت(ریال) :

90000

 

 

عنوان کتاب :

ماشین های الکتریکی