امور پایان نامه(فرم ها و آئین نامه ها)


کانال تلگرامی حوزه پژوهش و فناوری واحد https://telegram.me/iausavehresearch


دانلود فرمهای مربوط به تهیه و تائید پروپوزال کارشناسی ارشد

دانلود شیوه نامه و فرمهای دفاع کارشناسی ارشد

دانلود فرمهای مربوط به مراحل پس از دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و نحوه نگارش پایان نامه

دانلود فرم ها و مدارک مربوط به دانشجویان دکتری

دانلود فرمت معرفی دانشگاه در مقالات علمی و ترتیب و تعداد نویسندگان مقاله نمره پایان نامه

دانلود نکات قابل توجه و مدارک مورد نیاز جهت نمره مقاله

دانلود بخشنامه جدید در خصوص تشویق و نمره مقالات

دانلود لیست مجلات نامعتبر وزارت علوم


دانلود لیست مجلات نامعتبر دانشگاه آزاد

دانلود لیست مجلات نامعتبر وزارت بهداشت

-جهت اطمینان از مورد تائید بودن مجله و هر گونه سوال در خصوص نمره مقاله مشخصات دانشجویی شامل نام، نام خانوادگی و رشته تحصیلی خود به همراه مشخصات مجله و یا سوال خود را به ایمیل alielyasi15@gmail.com ارسال نمائید تا پس از بررسی، پاسخ را دریافت نمائید. لطفاً از تماس تلفنی و سوال در این خصوص خودداری نموده و منتظر پاسخ ایمیل بمانید، حداکثر زمان ارسال پاسخ سه روز کاری می باشد.
مطابق آخرین بخشنامه نمره و تشویق مقالات که لینک دانلود در بالا قرار داده شده است مقالات نامعتبر شامل سه گروه می باشند:
۱- مجلاتی که در لیست مجلات نامعتبر وزارت علوم می باشد.
۲- مجلاتی که حتی در پایگاههای معتبری مانند لیست ISI بدون ضریب تاثیر و پایگاه scopus نمایه شده اما فرآیند داوری و پذیرش کوتاهی داشته و داوری و چاپ مقاله با دریافت هزینه انجام می شود.
۳- مجلاتی که تخصصی نبوده و در گستره وسیعی از تخصص ها مقاله چاپ می کند.

-
فرمت معرفی صحیح دانشگاه در مقالات علمی مطابق آخرین بخشنامه های سازمان مرکزی
فرمت انگلیسی: (مثال برای گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی)
سایر رشته ها نام گروه و دانشکده را تغییر دهند
Department of management, college of human science,Saveh Branch,Islamic Azad University,Saveh,Iran
فرمت فارسی:
گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران
نفرات مقاله پایان نامه باید شامل نام دانشجو، استاد راهنما و مشاور باشد و در صورتیکه نام فردی دیگری در مقاله باشد نمره مقاله به دانشجو تعلق نمی گیرد
ترتیب نویسندگان:
نفر اول دانشجو، نفر دوم استاد راهنما و نفر سوم مقاله استاد مشاور بوده
ضمناً عهده دار مکاتبات به نام استاد راهنما خواهد بود

نکات مهم در خصوص نمره مقاله مقطع کارشناسی ارشد:

مقاله در مجلات ISI دارای دو نمره ، مقاله در مجلات علمی پژوهشی وزارتین یک و نیم نمره، مقاله در مجلات انگلیسی زبان داخلی یا خارجی یا ISC (انتشار یافته در ایران) یک نمره،مقاله در مجلات علمی ترویجی نیم نمره، مقاله در مجلات فارسی نمایه شده در ISC (انتشار یافته در ایران) نیم نمره، مقاله در کنفرانس های بین المللی معتبر خارج از کشور یک نمره، مقاله در کنفرانس های معتبر ملی و بین المللی داخل کشور نیم نمره

دانشجویان تحصیلات تکمیلی حداکثر یک سال پس از تاریخ دفاع جهت ارائه مقاله فرصت دارند و در صورت گذشت حتی یک روز از این موعد نمره مقاله قابل ثبت نخواهد بود.

مقالات چاپ شده در مجلات عمومی به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد.

به مقالات ارائه شده در مجلات نامعتبر نمره تعلق نمی گیرد.

در صورتیکه مقاله بدون عنوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه یا در مجلات غیر تخصصی و یا مجلات بی اعتبار چاپ شود مطابق آخرین بخشنامه سازمان مرکزی نمره تعلق نمی گیرد.

پذیرش چاپ مقاله برای ژورنالها و مجلات نمایه شده در پایگاههای علمی Wiley ، Springer ، Elsevier ، IEEE و با مشاهده وضعیت مقاله توسط مسئول بررسی کننده مقالات در سایت مجله مورد پذیرش می باشد و برای سایر مجلات ، کنگره ها و همایش ها چاپ مقاله ملاک عمل خواهد بود.


نکات مهم در خصوص مقالات همایش:
مقالاتی که در همایش های غیرحضوری (بدون برگزاری) چاپ می شوند قابل قبول نمی باشند.

همایش هایی که با عنوان همایشهای خارجی و توسط موسسات ایرانی برگزار شده و به صورت فارسی یا انگلیسی مقاله دریافت می نمایند و سپس پذیرش و مجموعه مقالات را ارسال می کنند مورد تائید نبوده و نمره به این مقالات تعلق نمیگیرد. لطفاً در خصوص اعتبار همایش ها نیز با ایمیل ذکر شده مکاتبه نمائید.

منظور از همایش های غیرحضوری همایش هایی می باشد که وجود خارجی نداشته و همایشی برگزار نمی شود و ارسال مقالات، پذیرش و ارائه مقاله صرفاً الکترونیکی و از طریق اینترنت انجام می شود.
همایش هایی مورد تائید می باشد که توسط دانشگاه یا انجمن معتبر برگزار می گردد و همایش های برگزار شده توسط موسسات غیرقابل قبول می باشد.


نکات مهم در خصوص مقاله دکتری:
دانشجویان دکتری برای دفاع ملزم به چاپ یا پذیرش یک مقاله ISI wos می باشند و در برخی رشته های علوم انسانی و هنر مانند رشته ادبیات که امکان چاپ مقاله ISI وجود ندارد چاپ یا پذیرش یک مقاله علمی پژوهشی مورد تائید وزارتین نیز قابل قبول می باشد.
برای تسویه حساب نیز باید پذیرش یاچاپ یک مقاله ISI یا علمی پژوهشی یا بین المللی معتبر غیر ISI یا ISC انتشار یافته در ایران ارائه دهند.
جهت دریافت یک نمره مقاله نیز علاوه بر دو مقاله مجوز دفاع و تسویه باید یک مقاله ISI یا علمی پژوهشی وزارتین ارائه دهند که در بازه زمانی سه ماه پس از دفاع باشد.

شرایط مقاله و دفاع برای دانشجویان دکتری پژوهش محور مشابه دانشجویان آموزشی پژوهشی می باشد.

توجه:

جهت گرفتن تائیدیه فایل پایان نامه برای صحافی از تاریخ ۹۴/۰۸/۲۵ لطفاً به نکات زیر توجه فرمائید.لطفاً فایل pdf پایان نامه خود را که طبق نحوه نگارش آماده شده است، به ایمیل payanname.saveh@gmail.com ارسال نمائید که در موضوع ایمیل ارسالی، نام و نام خانوادگی به همراه شماره دانشجویی درج شود.پس از بررسی پایان نامه در صورت داشتن اشکال چک لیستی برای شما ایمیل خواهد شد که موارد دارای اشکال در آن مشخص شده است و باید این موارد اصلاح گردد.برای اصلاح اشکالات و توضیحات بیشتر لطفاً فایل نحوه نگارش پایان نامه را مطالعه نمائید.برای هر پایان نامه دو بار این بررسی انجام می شود و در غیر این صورت مراجعه حضوری الزامی می باشد.لطفاً فقط با ایمیل مذکور مکاتبه نموده و از تماس تلفنی خودداری نمائید.

مدارک لازم جهت ارائه به پژوهش شامل:

-فرم تحویل نسخه های پایان نامه (فرم ۱۲) که باید دارای امضاء از اساتید راهنما و کتابخانه مرکزی باشد (به غیر از پایان نامه تحویلی به راهنما، یک جلد پایان نامه برای دانشگاه نیاز می باشد) و اینکه پایان نامه کتابخانه پس از تائید و امضاء پژوهش تحویل کتابخانه می گردد.

- ۲ عدد CD که با شرایط مندرج در فرم ها و مدارک پس از دفاع ذکر شده است.

-مدارک و مستندات مربوط به مقاله که شامل فرم تعیین ارزش مقاله (فرم ۳)، پرینت مقاله و گواهی پذیرش برای مجلات معتبر یا گواهی ارائه مقاله برای همایش ها می باشد (در صورت داشتن مقاله).