آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 1 تا 20 مورد از کل 25 مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم۷- مجوز دفاعدفاع از رساله۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
فرم نمره مقاله دومدفاع از رساله۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
آئین نامه طرح های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامیطرحها مقالات و سمینارها
نحوه نگارش و صحافی گزارش نهایی طرح های پژوهشیطرحها مقالات و سمینارها
بخشنامه جدید در خصوص اعتبار مقالات جهت دریافت تشویقی ، نمره مقاله و امتیاز پژوهشیبخشنامه های پژوهشی
منظور نمودن نمره مقاله های مستخرج شده از پایان نامهپایان نامه ها
بخشنامه اختصاص شابک به کتابهای چاپ دانشگاهچاپ کتاب
اطلاعات شرکتهای فاز1 شهر صنعتی کاوهدفتر ارتباط با صنعت
فرم درخواست کار آموزیدفتر ارتباط با صنعت
فرم گزارش کارآموزیدفتر امور پژوهشی
فرمت چاپ کتابچاپ کتاب
پرسشنامه ارزیابی طرح پژوهشیطرحها مقالات و سمینارها
فرم درخواست علی الحساب طرح پژوهشیطرحها مقالات و سمینارها
فرم در خواست مجوز و شرکت اعضای هیات علمی در سمینارهای علمی خارج از کشورطرحها مقالات و سمینارها
فرم درخواست تشویق مقالات پژوهشیطرحها مقالات و سمینارها
فرم تسویه حساب طرح پژوهشیطرحها مقالات و سمینارها
فرم پیشنهاد طرح پژوهشی (فرم شماره صفر)طرحها مقالات و سمینارها
فرم گزارش دوره ای طرح پژوهشیطرحها مقالات و سمینارها
فرم گزارش نهایی طرح پژوهشیطرحها مقالات و سمینارها
فرم مقاله مستخرج از طرح پژوهشیطرحها مقالات و سمینارها