اطلاعیه برگزاری جلسات پیش دفاع متمرکز دکتری در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰

۰۴ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۴:۲۹ کد : ۲۵۲۱ اخبار و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۱۸
دانشجویانی که تا پایان وقت اداری روز ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ در مرحله ۹ سامانه پژوهشیار قرار گرفته باشند، مجاز به ثبت نام برای شرکت در جلسات پیش دفاع متمرکز در اواخر اردیبهشت ماه هستند.

قابل توجه دانشجویان محترم دکتری تخصصی

 

* دانشجویانی که تا پایان وقت اداری روز 31 فروردین ماه 1400 در مرحله 9 سامانه پژوهشیار قرار گرفته باشند، مجاز به ثبت نام برای شرکت در جلسات پیش دفاع متمرکز در اواخر اردیبهشت ماه هستند.

 

* شرایط و نحوه اجرا  :

  • نداشتن منع موارد آموزشی، پژوهشی و مالی در واحد دانشگاهی
  • گذشت یک سال از تاریخ تصویب پروپوزال تا زمان پیش دفاع
  • بارگذاری و ثبت اطلاعات توسط دانشجو در سامانه پژوهشیار و طی مراحل لازم برای رسیدن به مرحله 9

 

* مستندات لازم جهت بارگذاری در سامانه پژوهشیار  :

  • ارائه گواهی قبولی در آزمون جامع
  • ارائه گواهی قبولی در آزمون زبان (معتبر طبق بخشنامه‌های مصوب) دانشگاه
  • داشتن کد پایان نامه/رساله
  • ارائه پذیرش یا چاپ مقاله معتبر با تأیید استاد راهنما، مشاور و مدیر گروه
  • تأیید رساله توسط استاد راهنما، مشاور و شورای گروه تخصصی

 

* دانشجو موظف است کلیه مستندات را به تأیید شورای پژوهش و فناوری واحد رسانده و پس از آن در سامانه پژوهشیار بارگذاری نماید.

 

* جلسات پیش دفاع متمرکز در چهار بازه زمانی در سال (15 روز آخر ماه‌های اردیبهشت، مرداد، آبان و دی) و در حضور هیات تخصصی و استاد(ان) راهنما برگزار خواهد شد و دانشجو ملزم است طبق فرآیند مربوط به پیش دفاع، مستندات و مدارک مربوطه را در سامانه پژوهشیار بارگذاری و از کفایت دستاور علمی رساله خود دفاع نماید.

 

* دانشجویانی که به هر دلیل در این دوره نتوانند در پیش دفاع شرکت کنند، باید در دوره بعدی پیش دفاع شرکت نمایند.

 

« تاریخ اعلام شده به هیچ عنوان قابل تمدید نیست»

 


نظر شما :