معرفی حوزه

 

معاون علمی (آموزشی- پژوهشی)

دکتر سیدجلال رستگارفاطمی  رزومه

مرتبه علمی استادیار گروه برق- الکترونیک
تلفن تماس ۴۲۴۳۳۳۱۹-086

آدرس ایمیل

jalal.pe77@gmail.com

 

 

مدیر امور پژوهشی

دکتر پژمان مرادی رزومه

مرتبه علمی دانشیار گروه علوم باغبانی - گیاهان دارویی
تلفن تماس ۴۲۴۳۳030-086

آدرس ایمیل

research.saveh@gmail.com

 

 اهم وظایف و اختیارات :

جهت اعتلای سطح علمی دانشگاه و در راستای عنایت خاص ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی در باب پژوهش، اهم وظایف و اختیارات حوزه  پژوهشی به شرح زیر می باشد :

 • انجام بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی جهت کسب درآمدهای غیر شهریه ای
 • همکاری جهت برگزاری همایش ها، کنفرانس های علمی و طرحهای تحقیقاتی برون دانشگاهی.
 • نظارت بر امور کتابخانه و بانکهای اطلاعاتی و انتشارات علمی اساتید و نشریات.
 • برقراری رابطه با سازمانها و مراکز صنعتی جهت جلب همکاری آنان در زمینه های مختلف پژوهشی
 • نظارت به آزمایشگاهها و کارگاهها و تجهیز آن.
 • راهبری فعالیتهای باشگاه پژوهشگران جوان و انجمن های علمی دانشجویی.
 • نظارت و هماهنگی های لازم از تصویب تا دفاع پایان نامه دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی در سامانه پژوهشیار.
 • ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه و ایجاد شرایط مناسب جهت کسب درآمدهای غیر شهریه ای.


 

 انجام طرحهای تحقیقاتی :

با توجه به اهمیت تحقیقات, این قسمت پیگیر طرح های تحقیقاتی اعضاء هیات علمی، اساتید و دانشجویان جهت طرح در شورای پژوهشی واحد و پس از آن در سازمان مرکزی تا رسیدن به پایان کار می باشد.


 

  چشم انداز آینده :

حوزه  پژوهشی جهت پیشبرد امور تحقیقاتی واحد، امور زیر را دنبال می نماید:

 • راه اندازی سرای نوآوری انار
 • حمایت از ایده های جدید به صورت هسته فناور و حمایت آنها تا رسیدن به شرکت های دانش بنیان
 • همکاری با شرکتهای دان بنیان
 • افزایش تعداد طرحهای تحقیقاتی برون دانشگاهی با توجه به موقعیت صنعتی و کشاورزی شهرستان ساوه.
 • تقویت باشگاه پژوهشگران جوان.
 • راه اندازی مجلات علمی -پژوهشی در کلیه رشته های دارای مقطع کارشناسی ارشد.
 • برگزاری همایش های داخلی, منطقه ای, ملی و بین المللی و سخنرانی علمی
 • افزایش سطوح مکانیزاسیون اداری در حوزه های مختلف دانشگاه و توسعه ICT
 • استفاده بهینه و کامل از بودجه اختصاصی حوزه پژوهش