کتابها

عنوان کتاب:

455 pairs

مولف :

مهدی قاسمی

مترجم:

 

سال انتشار:

۱۳۸۷

قیمت (ریال):

۲۷۰۰۰

 
 

عنوان کتاب:

مبانی رشد حسی و حرکتی کودکان

مولف:

مری.آر.فیورنتینو

مترجم:

فرزانه یزدانی، مهدی رصافیانی

سال انتشار:

۱۳۷۹

قیمت (ریال):

۸۰۰۰

 


 

عنوان کتاب:

نظریه های شخصیت

مولف:

لاری، ای.هجل، دانیال، جی.زیگر

مترجم:

علی عسگری

سال انتشار:

۱۳۷۹

قیمت (ریال):

۱۹۵۰۰

 


 

عنوان کتاب:

لعاب وخواص و کاربرد و عیوب

مولف:

محمود سالاریه

مترجم:

 

سال انتشار:

۱۳۸۳

قیمت (ریال):

۲۲۰۰۰

 


 

عنوان کتاب:

نمای شخصیت در فرهنگنامه ایمان و کفر در قرآن

مولف:

سیده طاهره آقامیری

مترجم:

 

سال انتشار:

۱۳۸۳

قیمت (ریال):

۲۸۰۰۰

 


 

عنوان کتاب:

پیامبر اکرم ویهود مدینه

مولف:

محمود قیوم زاده

مترجم:

 

سال انتشار:

۱۳۸۳

قیمت (ریال):

۹۰۰۰

 


 

عنوان کتاب:

مبانی گیاه شناسی عملی

مولف:

مژگان فرزامی سپهر

مترجم:

 

سال انتشار:

۱۳۸۴

قیمت (ریال):

۱۵۰۰۰

 
 

عنوان کتاب:

خشک کردن و پختن سرامیک ها

مولف:

محمود سالاریه

مترجم:

 

سال انتشار:

۱۳۸۴

قیمت:

۲۵۰۰۰

 


 

عنوان کتاب:

ماتریدیه

مولف:

محمود قیوم زاده

مترجم:

 

سال انتشار:

۱۳۸۵

قیمت (ریال):

۱۹۰۰۰

 


 

عنوان کتاب:

تاریخ اندیشه های تربیتی

مولف:

داود حسین زاده، قربانعلی یعقوب زاده

مترجم:

 

سال انتشار:

۱۳۸۵

قیمت (ریال):

۲۵۰۰۰

 


{PageBreak}
 

عنوان کتاب :

زبان تخصصی برق

مولف:

محمدرضا مسرور

مترجم:

 

سال انتشار:

۱۳۸۶

قیمت (ریال):

۲۰۰۰۰

 


 

عنوان کتاب:

ترویج کشاورزی

مولف:

فتح الله آقاسی زاده

مترجم:

 

سال انتشار:

۱۳۸۵

قیمت (ریال):

۳۰۰۰۰

 


 

عنوان کتاب:

مبانی مدیریت دولتی

مولف:

سیروس تدبیری، علیرضا رزقی رستمی

مترجم:

 

سال انتشار:

۱۳۸۵

قیمت (ریال):

۲۰۰۰۰

 


 

عنوان کتاب:

خواص دارویی و خوراکی گیاهان

مولف:

بابک دلنواز هاشملویان، عذرا عطایی عظیمی

مترجم:

 

سال انتشار:

۱۳۸۶

قیمت (ریال):

۶۵۰۰۰

 


 

عنوان کتاب:

رشد و نمو گیاهی

مولف:

بابک دلنواز هاشملویان، عذرا عطایی عظیمی

مترجم:

 

سال انتشار:

۱۳۸۶

قیمت (ریال):

۳۰۰۰۰

 


 

عنوان کتاب:

اصول حفاظت شبکه های قدرت

مولف:

یشوانت پیتهانکار / بهید.اس.از

مترجم:

مجید گندمکار

سال انتشار:

۱۳۸۵

قیمت (ریال):

۳۵۰۰۰

 


 

عنوان کتاب:

مهندسی فشارقوی

‌‌‌‌

مولف:

ام.اس.تایدو.وی.کاماراجو

مترجم:

مجید گندمکار

سال انتشار:

۱۳۸۶

قیمت (ریال):

۴۵۰۰۰

 


 

عنوان کتاب:

مهندسی تاسیسات الکتریکی

مولف:

مجید گندمکار

مترجم:

 

سال انتشار:

۱۳۸۵

قیمت (ریال):

۳۰۰۰۰

 


 

عنوان کتاب:

راهنمای آزمایشهای تغذیه دام

مولف:

ام.ام ماتور- ان.آروارا

مترجم:

کیوان کرکودی، سید صادق میر غفاری

سال انتشار:

۱۳۸۵

قیمت (ریال):

۱۹۰۰۰

 
 

عنوان کتاب:

ساخت و تولید سرامیک ها جلد ۱

مولف:

محمود سالاریه

مترجم:

 

سال انتشار:

۱۳۸۶

قیمت (ریال):

۳۲۰۰۰

 


{PageBreak}
 

عنوان کتاب :

ساخت و تولید سرامیک ها جلد ۲

مولف:

محمود سالاریه

مترجم:

 

سال انتشار:

۱۳۸۶

قیمت (ریال):

۲۸۰۰۰

 


 

عنوان کتاب:

درمان عقلانی- عاطفی رفتار

مولف:

میشل نینان- ویندی درایدن

مترجم:

داود حسین زاده، محبوبه جوزقی

سال انتشار:

۱۳۸۷

قیمت (ریال):

۱۹۰۰۰

 


 

عنوان کتاب:

فرآیند آموزش در سازمانها

مولف:

داود حسین زاده / نادر برزگر

مترجم:

 

سال انتشار:

۱۳۸۷

قیمت (ریال):

۱۵۰۰۰

 


 

عنوان کتاب:

رهبری برنامه درسی خلاق

مولف:

دل.ل بروبیکر

مترجم:

داود حسین زاده، سابینا میرزایی نوبری

سال انتشار:

۱۳۸۷

قیمت (ریال):

۱۹۰۰۰

 


 

عنوان کتاب:

طراحی، محاسبات ونظارت براجرای شبکه های توزیع نیروی برق

مولف:

حسین نجفی، حسین پیکر

مترجم:

 

سال انتشار:

۱۳۸۷

قیمت (ریال):

۹۰۰۰۰

 


 

عنوان کتاب:

توزیع انرژی الکتریکی جلد۱

مولف:

T.A.SHORT

مترجم :

مجید گندمکار

سال انتشار:

۱۳۸۷

قیمت (ریال):

۹۰۰۰۰

 


 

عنوان کتاب:

توزیع انرژی الکتریکی جلد۲

مولف:

T.A.SHORT

مترجم :

مجید گندمکار

سال انتشار:

۱۳۸۷

قیمت (ریال):

۹۰۰۰۰

 


 

عنوان کتاب:

ماشین های الکتریکی