امور پایان نامه

فرم‌های کارشناسی ارشد :

فرمهای مربوط به تهیه و تائید پروپوزال کارشناسی ارشد

شیوه نامه و فرمهای دفاع کارشناسی ارشد

فرمهای مربوط به مراحل پس از دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و نحوه نگارش پایان نامه

 

فرم‌های دکتری :

بخشنامه دفاع از رساله دکتری تخصصی 98/12/7

فرم‌ها و مدارک مربوط به پروپوزال دکتری

فرم‌های مربوط به دفاع دکتری

بخشنامه جدید برای تسویه دانشجویان دکتری علوم انسانی

 

آیین نامه ها و مقررات مربوط به مقالات  :

فرمت معرفی دانشگاه در مقالات علمی و ترتیب و تعداد نویسندگان مقاله نمره پایان نامه
نکات قابل توجه و مدارک مورد نیاز جهت نمره مقاله
بخشنامه جدید در خصوص تشویق و نمره مقالات
لیست مجلات نامعتبر وزارت علوم
لیست مجلات نامعتبر دانشگاه آزاد

لیست مجلات نامعتبر وزارت بهداشت

-جهت اطمینان از مورد تائید بودن مجله و هر گونه سوال در خصوص نمره مقاله مشخصات دانشجویی شامل نام، نام خانوادگی و رشته تحصیلی خود به همراه مشخصات مجله و یا سوال خود را به ایمیل research.saveh@gmail.com ارسال نمائید تا پس از بررسی، پاسخ را دریافت نمائید.

مجلات نامعتبر:

مطابق آخرین بخشنامه نمره و تشویق مقالات که لینک دانلود در بالا قرار داده شده است مقالات نامعتبر شامل سه گروه می‌باشند:
۱- مجلاتی که در لیست مجلات نامعتبر وزارت علوم می‌باشد.
۲- مجلاتی که حتی در پایگاه‌های معتبری مانند لیست ISI بدون ضریب تأثیر و پایگاه scopus نمایه شده اما فرآیند داوری و پذیرش کوتاهی داشته و داوری و چاپ مقاله با دریافت هزینه انجام می‌شود.
۳- مجلاتی که تخصصی نبوده و در گستره وسیعی از تخصص‌ها مقاله چاپ می‌کند.


فرمت آدرس دهی دانشگاه در مقالات:
-
فرمت معرفی صحیح دانشگاه در مقالات علمی مطابق آخرین بخشنامه‌های سازمان مرکزی
فرمت انگلیسی: (مثال برای گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی)
سایر رشته‌ها نام گروه و دانشکده را تغییر دهند
Department of management, college of human science,Saveh Branch,Islamic Azad University,Saveh,Iran
فرمت فارسی:
گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

 

نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه:
نفرات مقاله پایان نامه باید شامل نام دانشجو، استاد راهنما و مشاور باشد و در صورتیکه نام فردی دیگری در مقاله باشد نمره مقاله به دانشجو تعلق نمی‌گیرد.
نفر اول دانشجو، نفر دوم استاد راهنما و نفر سوم مقاله استاد مشاور بوده
ضمناً عهده دار مکاتبات به نام استاد راهنما خواهد بود

نکات مهم در خصوص نمره مقاله مقطع کارشناسی ارشد:

مقاله در مجلات ISI دارای دو نمره ، مقاله در مجلات علمی پژوهشی وزارتین یک و نیم نمره، مقاله در مجلات انگلیسی زبان داخلی یا خارجی یا ISC (انتشار یافته در ایران) یک نمره،مقاله در مجلات علمی ترویجی نیم نمره، مقاله در مجلات فارسی نمایه شده در ISC (انتشار یافته در ایران) نیم نمره، مقاله در کنفرانس‌های بین المللی معتبر خارج از کشور یک نمره، مقاله در کنفرانس‌های معتبر ملی و بین المللی داخل کشور نیم نمره

دانشجویان تحصیلات تکمیلی حداکثر یک سال پس از تاریخ دفاع جهت ارائه مقاله فرصت دارند و در صورت گذشت حتی یک روز از این موعد نمره مقاله قابل ثبت نخواهد بود.

مقالات چاپ شده در مجلات عمومی به هیچ وجه قابل قبول نمی‌باشد.

به مقالات ارائه شده در مجلات نامعتبر نمره تعلق نمی‌گیرد.

در صورتیکه مقاله بدون عنوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه یا در مجلات غیر تخصصی و یا مجلات بی اعتبار چاپ شود مطابق آخرین بخشنامه سازمان مرکزی نمره تعلق نمی‌گیرد.

پذیرش چاپ مقاله برای ژورنال‌ها و مجلات نمایه شده در پایگاه‌های علمی Wiley ، Springer ، Elsevier ، IEEE و با مشاهده وضعیت مقاله توسط مسئول بررسی کننده مقالات در سایت مجله مورد پذیرش می‌باشد و برای سایر مجلات، کنگره‌ها و همایش‌ها چاپ مقاله ملاک عمل خواهد بود.

 

نکته بسیار مهم برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۵ و بعد از آن:

ارزیابی پایان نامه کارشناسی ارشد ورودی ۹۵ به بعد به صورت کیفی بوده و در میانگین معدل کل محاسبه نمی‌گردد. درجه بندی به شرط زیر می‌باشد:

کمتر از ۱۴ (مردود)

۱۴-۱۵.۹۹ (متوسط)

۱۶-۱۷.۹۹ (خوب)

۱۸-۱۸.۹۹ (خیلی خوب)

۱۹-۲۰ (عالی)

دانشجویان در جلسه دفاع می‌توانند درجه خوب را کسب کرده و کسب درجه‌های خیلی خوب و عالی منوط به کسب پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات معتبر داخلی یا خارجی علمی پژوهشی و ISI متناسب با رشته دانشجو می‌باشد و مقالات همایش‌ها و کنفرانس‌ها مشمول نمره و درجه پایان نامه برای دانشجویان ورودی ۹۵ و بعد از آن نمی‌گردد.


نکات مهم در خصوص مقالات همایش:
مقالاتی که در همایش‌های غیرحضوری (بدون برگزاری) چاپ می‌شوند قابل قبول نمی‌باشند.

همایش‌هایی که با عنوان همایشهای خارجی و توسط مؤسسات ایرانی برگزار شده و به صورت فارسی یا انگلیسی مقاله دریافت می‌نمایند و سپس پذیرش و مجموعه مقالات را ارسال می‌کنند مورد تائید نبوده و نمره به این مقالات تعلق نمی‌گیرد. لطفاً در خصوص اعتبار همایش‌ها نیز با ایمیل ذکر شده مکاتبه نمائید.

منظور از همایش‌های غیرحضوری همایش‌هایی می‌باشد که وجود خارجی نداشته و همایشی برگزار نمی‌شود و ارسال مقالات، پذیرش و ارائه مقاله صرفاً الکترونیکی و از طریق اینترنت انجام می‌شود.
همایش‌هایی مورد تائید می‌باشد که توسط دانشگاه یا انجمن معتبر برگزار می‌گردد و همایش‌های برگزار شده توسط مؤسسات غیرقابل قبول می‌باشد.


نکات مهم در خصوص مقاله دکتری:
دانشجویان دکتری غیر علوم انسانی و هنر برای دفاع ملزم به چاپ یا پذیرش یک مقاله ISI wos می‌باشند و در برخی رشته‌های علوم انسانی و هنر مانند رشته ادبیات که امکان چاپ مقاله ISI وجود ندارد چاپ یا پذیرش یک مقاله علمی پژوهشی مورد تائید وزارتین نیز قابل قبول می‌باشد. این دانشجویان برای تسویه باید پذیرش یا چاپ مقاله ISI یا علمی پژوهشی وزارتین یا خارجی غیر ISI معتبر یاISC انتشار یافته در ایران ارائه نمایند.

دانشجویان علوم انسانی که باید برای دفاع مقالهISI یا علمی پژوهشی وزارتین ارائه دهند شامل مدیریت صنعتی-مدیریت بازرگانی-حسابداری-مدیریت مالی و روانشناسی بالینی می‌باشد. برای تسویه حساب نیز باید پذیرش یاچاپ یک مقاله ISI یا علمی پژوهشی ارائه دهند. این دانشجویان در صورت دفاع با ISI برای تسویه باید علمی پژوهشی وزارتین ارائه نمایند و در صورت دفاع با علمی پژوهشی وزارتین برای تسویه باید مقاله ISI ارائه دهند.
جهت دریافت یک نمره مقاله نیز مقاله دوم که برای تسویه استفاده می‌شود باید مقاله ISI یا علمی پژوهشی وزارتین بوده و در بازه زمانی یکسال پس از دفاع ارائه شود و در غیر این صورت نمره دانشجو حداکثر از ۱۹ محاسبه می‌شود.

در صورت داشتن مقاله سوم نیز یک نمره تشویقی به نمره دفاع اضافه خواهد شد.

شرایط مقاله و دفاع برای دانشجویان دکتری پژوهش محور مشابه دانشجویان آموزشی پژوهشی می‌باشد.

نکات مهم در خصوص صحافی پایان نامه:

جهت گرفتن تائیدیه فایل پایان نامه برای صحافی به نکات زیر توجه فرمائید. لطفاً فایل pdf پایان نامه خود را که طبق نحوه نگارش آماده شده است، به ایمیل payanname.saveh@gmail.com ارسال نمائید که در موضوع ایمیل ارسالی، نام و نام خانوادگی به همراه شماره دانشجویی درج شود.پس از بررسی پایان نامه در صورت داشتن اشکال چک لیستی برای شما ایمیل خواهد شد که موارد دارای اشکال در آن مشخص شده است و باید این موارد اصلاح گردد. برای اصلاح اشکالات و توضیحات بیشتر لطفاً فایل نحوه نگارش پایان نامه را مطالعه نمائید. برای هر پایان نامه دو بار این بررسی انجام می‌شود و در غیر این صورت مراجعه حضوری الزامی می‌باشد.لطفاً فقط با ایمیل مذکور مکاتبه نموده و از تماس تلفنی خودداری نمائید.

 

مدارک لازم جهت ارائه به پژوهش شامل:

-فرم تحویل نسخه‌های پایان نامه (فرم ۱۲) که باید دارای امضاء از اساتید راهنما و کتابخانه مرکزی باشد (به غیر از پایان نامه تحویلی به راهنما، یک جلد پایان نامه برای دانشگاه نیاز می‌باشد) و ا ین که پایان نامه کتابخانه پس از تائید و امضا پژوهش تحویل کتابخانه می‌گردد.

- ۲ عدد CD که با شرایط مندرج در فرم‌ها و مدارک پس از دفاع ذکر شده است.

-مدارک و مستندات مربوط به مقاله که شامل فرم تعیین ارزش مقاله (فرم ۳)، پرینت مقاله و گواهی پذیرش برای مجلات معتبر یا گواهی ارائه مقاله برای همایش‌ها می‌باشد (در صورت داشتن مقاله).