آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 1 تا 20 مورد از کل 25 مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم درخواست تشویق مقالات پژوهشیطرحها مقالات و سمینارها
فرم نمره مقاله دومدفاع از رساله۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
فرم۷- مجوز دفاعدفاع از رساله۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
بخشنامه جدید در خصوص اعتبار مقالات جهت دریافت تشویقی ، نمره مقاله و امتیاز پژوهشیبخشنامه های پژوهشی
نحوه نگارش و صحافی گزارش نهایی طرح های پژوهشیطرحها مقالات و سمینارها
منظور نمودن نمره مقاله های مستخرج شده از پایان نامهپایان نامه ها
بخشنامه اختصاص شابک به کتابهای چاپ دانشگاهچاپ کتاب
آئین نامه طرح های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامیطرحها مقالات و سمینارها
نحوه نگارش گزارش نهایی طرح های پژوهشیطرحها مقالات و سمینارها
فرم درخواست کار آموزیدفتر ارتباط با صنعت
فرم درخواست لغو سفر خارجیطرحها مقالات و سمینارها
فرم گزارش سفرهای خارجیطرحها مقالات و سمینارها
فرم تاییدیه مدارک ارسالی بعد ازسفرخارجیطرحها مقالات و سمینارها
فرم شناسنامه طرح پژوهشی (فرم الف)طرحها مقالات و سمینارها
فرم مقاله مستخرج از طرح پژوهشیطرحها مقالات و سمینارها
فرم گزارش نهایی طرح پژوهشیطرحها مقالات و سمینارها
فرم گزارش دوره ای طرح پژوهشیطرحها مقالات و سمینارها
فرم پیشنهاد طرح پژوهشی (فرم شماره صفر)طرحها مقالات و سمینارها
فرم تسویه حساب طرح پژوهشیطرحها مقالات و سمینارها
فرم در خواست مجوز و شرکت اعضای هیات علمی در سمینارهای علمی خارج از کشورطرحها مقالات و سمینارها