آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 1 تا 20 مورد از کل 29 مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شرایط ارزیابی و دفاع از رساله دکتری تخصصی مطابق بخشنامه شماره ۱۰/۷۹۵۳۴ مورخ ۹۸/۱۲/۷بخشنامه های دکتری تخصصی
متمم بخشنامه دفاع از رساله دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی مطابق بخشنامه شماره ۳۰/۳۳۰۳۸ مورخ ۹۹/۷/۲۱بخشنامه های دکتری تخصصی
متمم بخشنامه برگزاری جلسات پیش دفاع متمرکز/دفاع رساله های دکتری تخصصی مطابق بخشنامه شماره ۳۰/۵۸۰۷۲ مورخ ۹۹/۱۱/۱۴بخشنامه های دکتری تخصصی
فرم درخواست تشویق مقالات پژوهشیطرحها مقالات و سمینارها
راهنمای بارگذاری فایل توسط دانشجویان دکتری تخصصی در مرحله ۶ سامانه پژوهشیاربخشنامه های دکتری تخصصی
فرم نمره مقاله دومدفاع از رساله۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
فرم۷- مجوز دفاعدفاع از رساله۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
بخشنامه جدید در خصوص اعتبار مقالات جهت دریافت تشویقی ، نمره مقاله و امتیاز پژوهشیبخشنامه های تحصیلات تکمیلی
نحوه نگارش و صحافی گزارش نهایی طرح های پژوهشیطرحها مقالات و سمینارها
منظور نمودن نمره مقاله های مستخرج شده از پایان نامهپایان نامه ها
بخشنامه اختصاص شابک به کتابهای چاپ دانشگاهچاپ کتاب
آئین نامه طرح های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامیطرحها مقالات و سمینارها
نحوه نگارش گزارش نهایی طرح های پژوهشیطرحها مقالات و سمینارها
فرم درخواست کار آموزیدفتر ارتباط با صنعت
فرم درخواست لغو سفر خارجیطرحها مقالات و سمینارها
فرم گزارش سفرهای خارجیطرحها مقالات و سمینارها
فرم تاییدیه مدارک ارسالی بعد ازسفرخارجیطرحها مقالات و سمینارها
فرم شناسنامه طرح پژوهشی (فرم الف)طرحها مقالات و سمینارها
فرم مقاله مستخرج از طرح پژوهشیطرحها مقالات و سمینارها
فرم گزارش نهایی طرح پژوهشیطرحها مقالات و سمینارها